Unghundskurs

En kurs för dig som inte har gått valpkurs men där hunden blivit lite äldre men max 2 år.
Du tränar grunder med och utan störning och befäster ledarskapet inför och efter könsmognadsperioden för att stärka allmänlydnaden i vardagssituationer.

Att träna i olika miljöer och situationer är en viktig del av kursen.

6 tillfällen teori/praktik

Pris         kr  för medlemmar, medlemsavgift tillkommer för icke medlemmar
 

Ingen kurs inplanerad just nu!