Rallylydnad avancerad/mästarklass

Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanliga familjehunden och bygger på glädje och samarbete. Träningen ger dig och din hund en bättre kontakt, du får en hund som är lydig, följsam och samarbetsvillig.
Då Rallylydnaden inte är fysiskt krävande passar den även för äldre hundar och förare.

Rallylydnad går ut på att man ska ta sig igenom en bana med olika moment som ska utföras tillsammans med sin hund. Momenten är illustrerade på skyltar och beskriver varje moment ekipaget skall utföra.
Målsättningen är att skapa en hund som älskar att samarbeta. Då Rallylydnad även är en tävlingsform riktar sig denna kurs även till dig som är tävlingsintresserad.

Mål: att efter avslutad kurs ha god kunskap om skyltarnas innebörd och genomförande.

5 tillfällen teori/praktik

Krav:             
·    Ha god kunskap om nybörjar- och fortsättningsklassens  skyltar och gärna även provat på att tävla i dessa klasser.
·     Hunden ska kunna vara lös under kontrollerade former när förare och hund går banan


Pris 1450 kr inkl. hallkostnad. (Inomhus kurs)
Medlemsavgift tillkommer för icke SBK-medlem.

Anmälan görs till:


Ange i anmälan:
Vilken kurs
Postadress
Mobilnummer
Hundens namn, ras och födelsedatum
Samt namn och personnummer på förare
Ny medlem ska även fyll i formuläret på medlemssidan och skicka in.

Start:
Instruktör:
Var:
Datum för kursen: