KURSER – Bra att veta

Valpkurser startar löpande, övriga kurser startar vår och höst.

Kursavgiften betalas in på bg 5170-9251. Skriv namn, fullständigt personnummer, adress, telefonnummer, hundens namn, ras och födelseår på anmälan. Ungdomar under 20 år erhåller rabatt med 200 kr.

Regler för återbetalning av kursavgift
Kursavgiften betalas tillbaka i sin helhet om Oskarströms Brukshundklubb ej kan erbjuda kursplats, exempelvis pga fullbokad kurs.

För övrigt sker återbetalning av kursavgift endast:
• Om deltagaren före kursstart meddelar instruktören att han/hon inte kan gå kursen förutsatt att det inte går att byta till annan kurs och dag.
• Om deltagare eller hund blir sjuk och uppvisar intyg på detta.

Kursavgiften återbetalas i dessa fall i förhållande till de gånger man inte kan delta i kursen, dock högst halva kursavgiften eftersom platsen tagits i anspråk.
Anmälan sker via studiefrämjandets hemsida from. 1 maj -2015.
Det finns start datum nedan på de kurser som är öppna för anmälan och klickar ni in på aktuell kurs finns där en direkt länk till anmälan.
OBS! att endast de kurser som det finns länk på går att anmäla till.
Betalningen ska vara klubben tillhanda senast 1 vecka innan kursstart.

Betala din kursavgift till
BG 5170-9251.

Ange ditt namn, telefon och kurs.
Har du frågor?
Kontakta
Ann-Helene Sundell