ALLMÄNLYDNAD 1

En kurs för dig som vill bättra på allmänlydnaden efter valp- och unghundskursen.
Du tränar olika situationer och moment med störning och befäster ledarskapet inför och efter könsmognadsperioden för att stärka allmänlydnaden i vardagssituationer.
Att träna i olika miljöer och situationer är en viktig del av kursen.

6 tillfällen teori/praktik

Pris 1290 kr  för medlemmar, medlemsavgift tillkommer för icke medlemmar
 

Anmälan görs till:  Full


Ange i anmälan:
Vilken kurs
Postadress
Mobilnummer
Hundens namn, ras och födelsedatum
Samt namn och personnummer på förare
Ny medlem ska även fyll i formuläret på medlemssidan och skicka in.

Start: 1/10  kl 18,00
Instruktör:  Anna Fallkvist

Datum:
1/10, 8/10, 20/10, 22/10, 29/10 och 3/11.
Tisdagar kl. 18,00-20,15
Söndag 10,00-13,00